Bidrag

Den lokala lionsklubbens främsta uppgift är att verka för den egna hemorten och dess invånare i behov av hjälp. Eftersom vi är lokala kan vi tjäna de unika behoven på våra hemort.

LC Mariehamns bidragsverksamhet handlar mycket om att hjälpa de som av olika anledningar hamnar utanför samhällets sociala skyddsnät.

Vi verkar i huvudsak inom Mariehamn och bidrag ges främst till i Mariehamn boende.

Väl motiverade ansökningar om ekonomiskt bidrag för socialt ändamål, ungdoms- eller kulturell verksamhet kan riktas till klubbens president, sekreterare eller någon medlem.