Aktuella projekt

Ordinarie hjälpverksamhet

En stor del av LC Mariehamns verksamhet sker i det tysta. Vi hjälper behövande som på olika sätt hamnat utanför det sociala skyddsnätet.

Dagcenter för demenssjuka

LC Mariehamn har på initiativ av Sven-Erik Johansson öppnat ett konto för insamling av medel till förmån för demensarbetet på Åland.