Hjälp oss hjälpa

Lions skiljer sig från många andra hjälpande organisationer genom att medlemmarna själva står för klubbens alla kostnader så att insamlade medel till 100% kommer de behövande till hjälp.

Klubben ger varje år beaktansvärda summor i sociala bidrag och stipendier. Klubben har också deltagit i Lions Quest-programmet.

Inom Lions finns även ett program för ungdomsutbyte. Varje år har ungdomar möjlighet att komma ut i världen och uppleva andra kulturer. Klubben har även arrangerat ungdomsläger på Åland.

Väl motiverade ansökningar om ekonomiskt bidrag för socialt ändamål, ungdoms- eller kulturell verksamhet kan riktas till klubbens president, sekreterare eller någon medlem. Bidrag ges främst till i Mariehamn boende.