Dagcenter för demenssjuka

LC Mariehamn har på initiativ av Sven-Erik Johansson öppnat ett konto för insamling av medel till förmån för demensarbetet på Åland.


Målet med detta arbete är att åstadkomma ett dagcenter för demenssjuka.

LC Mariehamn bidrog 2004 med en stor del av insamlade medel till detta ändamål, bl.a. överskottet från dansgalan med Sten & Stanley.

Om du är intresserad av att bidra, antingen direkt eller genom en uppvaktning med adress, vänligen kontakta någon i styrelsen.