Ordinarie hjälpverksamhet

En stor del av LC Mariehamns verksamhet sker i det tysta. Vi hjälper behövande som på olika sätt hamnat utanför det sociala skyddsnätet.