Stipendier

LC Mariehamn delar årligen ut två stipendier till ungdomar.
Stipendierna är på vardera 500 euro och syftet är att årligen uppmuntra ungdomar som valt att satsa inom följande två områden:

Musikantstipendiet och vandringspriset Lejongaffeln (Rafael Quarnströms Lejongaffel)
Kriterier: Enskilda sångare, trubadurer, instrumentalister, källarband, sånggrupper eller andra musikkonstellationer.
Ingen övre eller nedre åldersgräns, men mottagaren/mottagarna skall vara i början av sin musikbana.

Idrotts-/fritidsledarstipendiet och vandringspriset Smulles pokal
Kriterier: Unga som tagit på sig ansvaret att erbjuda barn och ungdomar en vettig fritidssysselsättning.
Kan delas ut till enskild person eller ledarteam vars ålder är högst 20 år och är boende i Mariehamn.
Aktiviteterna skall höra till området idrott och friluftsliv.

Musikantstipendiet delas i år ut för elfte gången medan Idrotts- & fritidsledarstipendiet delas ut för nionde gången.

Ansökningar
Förslag på mottagare av någotdera stipendium lämnas eller sändes till Lasse Fredrikson, Ålandsvägen 65, 22100 Mariehamn. Motivering skall bifogas förslaget.
Förslaget kan även skickas med e-post till torunn (at) aland.net